Hướng dẫn SALE sử dụng phần mềm tour Itoursys

ACE xem video hướng dẫn dưới đây để tiến hành sử dụng nhé:

1. Hướng dẫn Cách trưởng Team xem Series và theo dõi Sales mình bán

2. Hướng dẫn Cách Sales nhập thông tin khách hàng và thu chi

3. Hướng dẫn Cách tạo Series đã lấy Vé Máy Bay có sẵn