opentour

19 POSTS
19 POSTS

Ready my stories

Quy tắc đăng Tour trên hệ thống Luhanhvietnam.com.vn

Sau đây là một số quy tắc cần thiết bạn cần biết trước khi...

Quy trình thanh toán cần biết

TẢI FILE TÀI LIỆU VỀ TẠI ĐÂY

Hướng dẫn công việc hạch toán kế toán

MÔ TẢ Hạch toán kế toán được tuân thủ theo chế độ kế toán theo...

Tố chức bộ máy kế toán

  Sơ đồ bộ máy kế toán   Chức năng, nhiệm vụ Kế toán trưởng Kê tóan trưởng...

Quy định về đồng phục

Quy định chung 1.      CBNV phải tuân thủ quy định về đồng phục từ khi...

Danh sách nhân viên công ty

Tải danh sách cập nhật TẠI ĐÂY