Danh sách BTV, CTV Dulichvietnam.com.vn

DANH SÁCH BTV, CTV Dulichvietnam.com.vn

Thư ký tòa soạn: Vũ Hoàng Hà 

I) TEAM THẾ GIỚI, SỰ KIỆN, KHUYẾN MẠI

Trưởng ban: Ngô Ngọc Quỳnh

STT

 

Họ và tên

Bút danh

Lĩnh vực và dạng bài thường viết

1

Biên tập viên

Trần Cẩm Luyến

Cẩm Luyến

Thường viết dạng bài tổng hợp, dịch đơn giản điểm đến, ẩm thực thế giới; các tin/bài khuyến mãi.

2

Biên tập viên

Vũ Thị Lựa

Oanh Vũ

Dịch bài về điểm đến, ẩm thực thế giới; các tin sự kiện, đời sống.

3

CTV

Đỗ Tùng Thiện

Tùng Thiện

Thường viết dạng bài tổng hợp. Điểm đến thế giới.

4

CTV

Nguyễn Thị Bích Diệp

Bích Diệp

Thường viết các dạng bài tổng hợp. Điểm đến, ẩm thực thế giới.

5

CTV

Đậu Viết Chiến

Viết Chiến

Thường viết các dạng bài tổng hợp, một số bài dịch. Điểm đến, ẩm thực thế giới.

6

CTV

Trương Thị Thùy Linh

Thùy Linh

Thường viết các dạng bài dịch và cảm nhận. Điểm đến, ẩm thực thế giới.

7

CTV

Đậu Viết Sỹ

Viết Sỹ

Thường viết các dạng bài tổng hợp, một số bài dịch. Điểm đến, ẩm thực thế giới.

8

CTV

Trần Nguyễn Phương Thảo

Phương Thảo

Thường viết dạng bài tổng hợp. Điểm đến Việt Nam và thế giới.

9

CTV

Nguyễn Thị Minh Nguyên

Minh Nguyên

Thường viết dạng bài tổng hợp. Điểm đến Việt Nam và thế giới.

10

CTV

Nguyễn Cao Bảo Trân

Bảo Trân

Dịch bài về điểm đến, ẩm thực thế giới, độc lạ.

11

CTV

Lương Thùy Dương

Thùy Dương

Thường viết các dạng bài tổng hợp, dịch. Điểm đến, ẩm thực thế giới.

12

CTV

Đậu Viết Sỹ

Viết Sỹ

Thường viết các dạng bài tổng hợp, một số bài dịch. Điểm đến, ẩm thực thế giới.

 

II) TEAM VIỆT NAM

Người phụ trách: BTV Hoàng Thị Mai Lộc 

STT

 

Họ và tên

Bút danh

Lĩnh vực và dạng bài thường viết

1

CTV

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Hồng Ánh

điểm đến, ẩm thực miền Bắc

2

CTV

Nguyễn Thị Nga

Phương Nga

điểm đến, ẩm thực miền Trung

3

CTV

Lê Ngọc Anh

Ngọc Anh

ẩm thực, điểm đến miền Nam

4

CTV

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thanh Huyền

Điểm đến (chủ yếu miền Bắc và miền Trung), bài tổng hợp

5

CTV

Đặng Hoàng Hà

Hà R

Ẩm thực, điểm đến tổng hợp 3 miền

6

CTV

Phan Thế Hoàng

Phan Thế Hoàng

Kinh nghiệm, Blog Cẩm nang Trung Quốc, Blog Golf

 

III) TEAM DU LỊCH VÀ CUỘC SỐNG

Người phụ trách: BTV Đặng Thị Thu Phương

   

Họ và tên

Bút danh

Lĩnh vực và dạng bài thường viết

1

CTV

Nguyễn Thị Bình

Nguyên Bình

Sức khỏe, thời trang, tư vấn

2

CTV

Nguyễn Hữu Phúc

Hữu Phúc

Tin nhanh, thời tiết

3

CTV

Nguyễn Thị Uyên Tâm

Nguyên Tâm

Công nghệ, tư vấn kinh nghiệm

4

CTV

Nguyễn Minh Phường

P.Phường

Công nghệ, tư vấn kinh nghiệm

5

CTV

Lê Thị Nguyệt

Nguyệt Cát

Du lịch với người nổi tiếng, tin sao