Hướng dẫn quản lý, trưởng Team sử dụng phần mềm Itoursys

ACE xem video hướng dẫn dưới đây để tiến hành sử dụng nhé:

1. Hướng dẫn Cách Tạo Vé Máy Bay

2. Hướng dẫn Cách Tạo Thông Tin Đối Tác

3. Hướng dẫn Cách Tạo Land Tour Trọn Gói