Quy định chấm công và chế độ nghỉ phép

CTY CP LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

QUY ĐỊNH  CHẤM CÔNG VÀ CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP

 Toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty CP Lữ hành Việt – Du lịch Việt nam đi làm đều phải thực hiện chấm công bằng dấu vân tay.

 1. Thời gian chấm công:

           Đầu giờ sáng: 08h30’

           Cuối giờ chiều: 5h30”

          Cuối giờ trưa: 12h  (Áp dụng cho thứ 7).

2.Chấm công bằng vân tay:

 • Nhân viên đến công ty phải thực hiện quy định chấm công bằng dấu vân tay. Có thể chấp nhận không chấm công khi nhân viên đang thực hiện công việc mà không về kịp, nhưng phải báo cáo quản lý và người ghi sổ trước khi đi ra ngoài để theo dõi giờ đi và về
 • Những nhân viên cần giải quyết công việc trước khi đến công ty chấm công thì không được quá 1 tiếng. Nếu quá thời gian trên bắt đầu tính thời gian đi muộn. Những trường hợp giải quyết công việc cần nhiều thời gian hơn quy định trực tiếp báo cáo với Quản lý.
 • Tất cả nhân viên phải nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc quy định, không đi muộn về sớm. Trường hợp đi muộn, về sớm có lý do chính đáng phải báo cáo Quản lý và người ghi sổ để theo dõi
 • Nhân viên xin phép đi muộn phải thông báo cho người có thẩm quyền về việc xin đi muộn từ hôm trước hoặc muộn nhất là  trước giờ làm việc, từ 8h30 trở đi nhân viên mới báo cáo thì vẫn tính là phạm lỗi đi muộn.(Bắt buộc vẫn phải xin phép).
 • Nhân viên chỉ được phép xin đi muộn 3 lần trong 1 tháng. Nếu đã xin đi muộn rồi, những lần sau có xin phép cũng tính là phạm lỗi đi muộn, trừ những trường hợp đặc biệt phải được sự cho phép của Giám đốc (Hoặc ở cấp Quản lý)
 • Thời gian nhân viên xin phép đi muộn không quá 15 phút (trừ trường hợp có sự cho phép của Giám đốc (Hoặc ở cấp Quản lý), trên 15 phút sẽ bắt đầu tính lỗi đi muộn.
 • Trong giờ làm việc, nhân viên cần giải quyết công việc ngoài văn phòng công ty, khi ra ngoài phải thông báo rõ lý do ra ngoài, giờ ra ngoài. Khi xong việc, trở lại văn phòng công ty nhân viên phải ghi sổ giờ về. Nếu không thông báo thì coi như nhân viên không trở lại làm việc. Nếu ra ngoài quá giờ được nghỉ (17h30), nhân viên phải báo cáo trưởng bộ phận và quản lý.
 1. Thời gian được phép nghỉ. 
 • Người lao động mỗi tháng được nghỉ 01 ngày làm việc hưởng nguyên lương (tương đương 12 ngày làm việc trong năm) để giải quyết các công việc cá nhân bất thường. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng theo thâm niên làm việc, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày. Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được sử dụng ngày nghỉ đến hết Quý 1 (Tháng 3) năm sau. Người lao động không được ứng trước ngày nghỉ phép của tháng sau.
 • Trường hợp người lao động xin nghỉ nhiều ngày vào cùng một tháng thì được hiểu là xin nghỉ phép năm. Bộ phận Hành chính, Nhân sự xem xét số ngày còn được nghỉ trong năm của người lao động để đề nghị số ngày nghỉ tối đa được hưởng lương. Nếu người lao động nghỉ quá số ngày quy định trong năm thì số ngày nghỉ quá sẽ tính vào ngày nghỉ không hưởng lương.
 • Người lao động xin nghỉ phải được sự cho phép của người có thẩm quyền: Nghỉ 1 ngày trong tháng thì phải báo cáo Quản lý. Người lao động nghỉ từ ngày thứ 2 trở lên hoặc từ 2 ngày liên tiếp phải báo cáo Giám đốc.
 • Người lao động nghỉ về việc riêng vẫn được hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:

+  Kết hôn: nghỉ ba ngày;

+ Con kết hôn: nghỉ một ngày

+ Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết; vợ (hoặc chồng) chết, con chết: nghỉ ba ngày.

*** Đối với nhân viên nghỉ theo chế độ của nhà nước (ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp rủi ro hoặc gặp khó khăn khác) việc trả lương do Bảo hiểm xã hội chi trả đối với nhân viên đã đóng Bảo hiểm xã hội. Còn nhân viên chưa đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được Công ty hỗ trợ ( tuỳ theo vị trí công việc và mức độ đóng góp cho Công ty của nhân viên )

4 Quy định về xử phạt:

M : Đi muộn

– M1: Trên 15 phút phạt 50.000 đ

– M3: Trên 30 phút phạt ½ ngày lương

Đ : Đi ra ngoài không báo cáo: phạt 50.000/ 1 lần
O : Nghỉ không lý do

–     O1: Nghỉ không lý do ½ ngày : phạt 100.000đ

–     O2: Nghỉ không lý do 1 ngày: phạt  2 ngày lương

E : Quên chấm công vân tay: phạt  50.000 đ/ 1 lần
V – V1: Trên 15 phút phạt 50.000 đ

– V2: Trên 1 tiếng phạt ½ ngày lương

                                                                                         GIÁM ĐỐC